OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

Istorijat

 

 • 1992      Osnovno je preduzeće ICI industrijski inženjering sa pretežnom delatnosti reparatura mašinskih postrojenja i izrade rezervnih delova
 • 1997      Zastupstvo nemačke kompanije DIAMANT Metallplastic GmbH, i primena tečnih metala nove generacije na licu mesta bez demontaže
 • 1998       Osvojena i primenjena tehnologija novihzavarivačkih materijala, aplikatori UTP Schweistechnik, Nemačka
 • 2000       Primena metalizacije za reparature
 • 2002       Uvođenje inovacija u oblasti zaptivnih materijala, zastupništvo brenda SEALTEK, Italija
 • 2003       Zastupništvo ABC proizvođača kompresora, Španija za područje bivše Jugoslavije 
 • 2004       Uvođenje u primenu sanaciju curenja na licu mesta bez zaustavljanja procesa proizvodnje 
 • 2005       Primena mobilnih mašina na licu mesta
 • 2005       Članovi Međunarodne Metalock Asocijacije MIA, Metalock Serbia&Montenegro
 • 2010       Osnovana je laboratorija za ispitivanje ventila sigurnosti na licu mesta
 • 2011       Uveden jeintegralni sistem menadžmentakoji obuhvata ISO 9001, 14001 i 18001
 • 2011       Ovlašćeni distributeri Worthington Creyssonsac kompresora, Belgija - ćerka brend ATLAS COPCO
 • 2011       Osnovana je Grupa za hidromašinsku opremu
 • 2012       Najveći distributer i aplikator na Balkanu Boehler grupe u oblasti zavarivanja
 • 2013       Odobrenje za reparaturnu radionicu od strane GermanischeLloyda (GL) - registra za reparature širom sveta