OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

PET AMBALAŽA

ABC je pionir u snabdevanju kompresora za industriju pića, punionice i proizvođače duvaljki.
Kompresori visokog pritiska za PET ambalažu i obnavljanje CO2 već duže vremena su glavni fokus proizvodnje ABC kompresora.
Od 1980-ih isporučeno je preko 2.500 kompresorskih jedinica u 110 zemalja.

 

     

     

ČETVOROSTEPENI I TROSTEPENI KOMPRESORI 

U tabeli su prikazani osnovni modeli, a kako ABC proizvodi prilagođena rešenja za svakog kupca, pozovite nas kako bi vam
ponudili proizvod koji najviše odgovara vašim potrebama.

MODEL

STEPEN

 

CILINDRI

mm

KAPACITET

FAD*

m3/h / cfm

Apsorbobana snaga

kW / HP

IP55

Soft start

PLC + touch screen

Konverter frekvencije

Sistem

reinjekcije

Kompletno pakovanje

 

Konverter

Regulacija do, %

set

Otisak m2

3THA-3-LT

3

 

250

315

186

51

70


   

 •  
 •  
 •  
   

59

 •  


   

9,6

 

175

416

245

68

92

 

85

525

310

87

118

4HA-4-TER-LT

4

 

310

613

722

860

362

426

507

96

115

142

130

156

193


   

 •  
 •  
 •  
   

49

 •  

√  

12,2

 

185

 

125

 

75

3HA-4-LT

3

 

2x250

1.031

608

161

219


   

 •  
 •  
 •  
   

46

 •  


   

12,9

 

160

 

95

3HA-4-TER-LT

3

 

2x310

1.140

1.443

673

851

173

229

235

311

 •  
 •  
 •  
   

46

 •  

√  

12,9

 

185

 

105

4HA-6-TER-LT

4

 

2x310

1.563

922

241

328

√  

√ 

√  

 •  

49

 •  

√ 

15,5

 

2x185

 

140

1.700

1.003

267

363

 

95

4HA-6-TRIS-LT

4

 

3x310

2.026

2.243

2.321

1.195

1.323

1.369

309

350

365

420

476

496


   


   


   

 •  

49

 •  


   

16,4

 

240

 

165

 

115

4HP-4-LT

4

 

580

2.650

2.907

3.087

1.564

1.715

1.821

394

437

469

535

594

637

√  

√  

√  

 •  

62

 •  

√  

31,9

 

370

 

230

 

145

3HP-4-LT

3

 

2x450

3.351

1.977

488

663

√  

√ 

√ 

 •  

56

 •  

√ 

28,2

 

300

3.758

2.217

553

752

 

175

4.135

2.440

614

834

4HP-6-LT

4

 

2x580

5.400

3.186

786

1.068

√  

√  

√ 

 •  

62

 •  

√  

46,7

 

2x370

 

265

6.004

3.542

889

1.208

 

175

 

Izračunato za frekvenciju od 50Hz

*

**

√  uključeno

 • opciono
 

 

SAVRŠEN KVALITET IZDUVNOG VAZDUHA

Kvalitet vazduha prevazilazi standarde definisane ISO 8573-1:

 • ulja: klasa 0
 • čestice: klasa 0
 • vlažnost: klasa 4

 

PRIMERI IZ PRAKSE

 

 Model 3THA-3-LT  
 

 

 

 

 

Gas vazduh

   

Hod (mm) 150

Broj stepeni 3

   

Brzina (RPM) 799

Broj cilindara 3

   

Kapacitet (m³/h) 508

Veličina cilindara (mm) 250/175/85

   

Motor (kW) 90

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 0,936

Dodatne napomene

Najmanji po veličini ali sa najboljim karakteristika: bezuljni cilindri, moćni separatori u svakom hladnjaku i submikronski i filteri sa aktivnim ugljem za 0,01 µ čestice na izlazu. Kvalitet vazduha klase 0 za ulje i čestice.

Preporučujemo za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

     
     
 Model 3HP-4-LT    
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 200

Broj stepeni3

   

Brzina (RPM) 660

Broj cilindara 4

   

Kapacitet (m³/h) 4.156

Veličina cilindara (mm) 2x450/300/175

   

Motor (kW) 710

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 1,019

Dodatne napomene

Kompresor manjih gabarita sa većim kapacitetom.

     
     

 Model 3HA-4-LT

   
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 150

Broj stepeni3

   

Brzina (RPM) 800

Broj cilindara 4

   

Kapacitet (m³/h) 1.030

Veličina cilindara (mm) 2x250/160/95

   

Motor (kW) 90

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 1,002

Dodatne napomene

Preporučljivo za klijente koji imaju potrebu za čestim zastojima proizvodnje. Ima ugrađene termostatske ventile u cilindrima koji omogućavanju adekvatnu temperature, i na taj način izbegavaju mikro kondenzaciju koja može dovesti do korozije, a životni vek prstenova i ventila je produžen.

     
     
Model4HP-4-LT    
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 200

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 455

Broj cilindara 4

   

Kapacitet (m³/h) 2.226

Veličina cilindara (mm) 580/370/230/145

   

Motor (kW) 400

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 1,027

Dodatne napomene

Prateći zahteve proizvđača boca i duvaljki, ABC je razvio ambiciozan projekat radi maksimalnog učinka energije u duvanju PET ambalaže različitih veličina. Baziran na tradicionalnom ABC zaptivnom pakovanju, oba sistema varijabilne brzine VSD i sistem povratka vazduha u usis trećeg stepena kompresije su integrisani. U proizvodnom pogonu značajnih 28% energije je ušteđeno.

     
     

 Model 4HA-6-TER-LT

   
 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 150

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 750

Broj cilindara 6

   

Kapacitet (m³/h) 1.723

Veličina cilindara (mm) 2x310/2x185/140/95

   

Motor (kW) 132

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 0,967

Dodatne napomene

Postrojenje za duvanje je locirano u pustinji sa temepraturom okoline često preko 50ºC. Skoro se mašine bi imale problem da rade u tako vrućem okruženju. Tako je predložen i prihvaćen četvorostepeni ABC kompresor sa duplo aktivnim cilindrom. Da bi sačuvali optimalan rad kompletnog pakovanja a uzimajući u obzir i ekstremno visoke temperature unutar prostora soft starter i PLC kontroler su instalirani u rashladnom električnom ormanu. Sistem podmazivanja je opremljen sa hladnjakom ulja ka standard.

     
     

 Model2x4HP-4-LT

   
 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 200

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 490

Broj cilindara 4

   

Kapacitet (m³/h) 2x2.416

Veličina cilindara (mm) 580/370/230/145

   

Motor (kW) 360

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 0,729

Dodatne napomene

Postrojenje je locirano na nadmorskoj visini od 3.000 meters i na vrlo niskom ulazno atmosferskom pritisku. Svesni da ove okolnosti utiču na rad dva četvorostepene mašine su instalirane obezbeđujući sledeće: nizak odnos kompresije izmedju stepena, bez potrebe za održavanjem pre 8000 sati i perfektan rad pod teškim radnim uslovima. Ova dva seta bila su pogodna za rad u tandemu zajedno sa postojećom baterijom ABC kompresora.

     
     

 Model 4HA-6-TRIS-LT

   
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 150

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 730

Broj cilindara 6

   

Kapacitet (m³/h) 2.272

Veličina cilindara (mm) 3x310/240/165/115

   

Motor (kW) 400

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 1,033

Dodatne napomene

Ova proizvođač ambalaže ima 6 fabrika u zemlji zajedno sa drugim postrojenjima kod kupaca. Puštanja u rad su kombinovala različite uslove sredine, nadmorske visine i mogućnost promene lokacije linija za duvanje.  U ABC opsegu su pronašli kompresor koji ispunjava sve te uslove. Četvorostepeni mašina je ispunila zahteve niskog ulaznog pritiska i visoke temperature. Štaviše oblik kopmletnog pakovanja je dozvoljavao brzu i efektivno promenu lokacije sa minimalnim resursima i najboljim garancijama.

     
     

 Model 4HP-6-LT

   
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 200

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 600

Broj cilindara 6

   

Kapacitet (m³/h) 6.000

Veličina cilindara (mm) 2x580/2x370/265/175

   

Motor (kW) 1.000

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 0,996

Dodatne napomene

Najveći reciprocitetni kompresor za PET tržište, opremljen sa VSD i direktnim spojnicama, četirostepenom kompresijom dvostrukog dejstva.

     
     

Model 4HA-4-TER-LT

   
 

 

   

Gas vazduh

   

Hod (mm) 150

Broj stepeni4

   

Brzina (RPM) 620

Broj cilindara 4

   

Kapacitet (m³/h) 720

Veličina cilindara (mm) 310/185/125/75

   

Motor (kW) 132

Izlazni pritisak (Bar) 40

   

Usisni pritisak (Bar) 1,033

Dodatne napomene

Četvorostepena kompresija, mala brzina (3,10m/s), zatvoren rashladni sistemvazduh – voda.

 

 

 

Za pitanja i konsultacije stojimo vam na raspolaganju!