OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

PETROHEMIJA

Nudimo gasne kompresore koji pokrivaju sve faze tretmana naftnih gasova: istraživanja (uzvodno), transport (srednji tok), preradu (nizvodno) i tretman gasova za petrohemijsku industriju i rafinerije nafte i gasa.

ABC je isporučio preko 1.000
malih i srednjih kompresorskih kompleta širom sveta, radeći blisko sa poznatim inženjerskim kompanijama, kao i EPC i krajnjim korisnicima

   

 

U PONUDI

 

3EHP-4-GT

 

GASOVI

Vazduh, prirodni gas, ugljovodonik, aromati, alkani, dizel, itd.

H2S ispod 5.000 ppm.

PROCESI

- Rafinisanje

- Transport gasa

- Petrohemija

   

KARAKTERISTIKE

- Do 150 bara

- Do 1.200 kW

OSTALO

- sa ili bez ulja

- kontrola kondenzata u zasićenim gasovima

- kontrola emisije zapaljivih gasova (azot)

- instrumentacija (ATEX) za bezbednost i održavanje

- V pojas ili direktno spajanje

- paneli niske ili srednje voltaže

- rashladni tornjevi ili  hladnjak vazduha

 

 

STANDARDI

- API 618

- Pulsaciona analiza

   

 

PRIMER IZ PRAKSE

 

Model 1EHP-2-GT

 
   

 

Gas prirodni gas

 

Hod (mm)200

Broj stepeni  1

 

Brzina (RPM)492

Broj cilindara 2

 

Kapacitet (m³/h) 2x3.765

Veličina cilindara (mm)2x230

 

Motor (kW) 239

Izlazni pritisak (Bar) 22,0

 

Usisni pritisak (Bar)6,0


Dodatne napomene

Ova dva kompresora su instalirana na morskoj naftnoj platform u cilju kompresije prirodnog gasa dobijenog iz bušenja nafte. Komprimovani gas se koristi za napajanje turbine od 6 MW u cilju napajanja naftne platforme električnom energijom. Instalacija kompresora na morskoj platformi je veoma zahtevna u smislu standarda, tehničkih uslova i smanjenog raspoloživog prostora.

   
 

Model 1EHP-4-GT/450

 
 

 

 

Gas Hydrogen

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 1

 

Brzina (RPM) 422

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (m³/h) 4.800

Veličina cilindara (mm) 450

 

Motor (kW) 345,7

Izlazni pritisak (Bar) 4

 

Usisni pritisak (Bar) 1

 

Dodatne napomene

Ovaj kompresor je deo veoma važnog projekta energetske efikasnosti. Klijent je pronašao način alternativnog korišćenja vodonika koji je nastajao u njegovom procesu. Naš kompresor pumpa gas do obližnjeg objekta gde se gas spaljuje, smanjujući potrebu za prirodnim gasom. Vodonik je postao izvor zarade umesto otpadka u procesu.

   
 

Model  2EHA-2-GT

 
 

 

 

Gasazot

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 2

 

Brzina (RPM) 395

Broj cilindara 2

 

Kapacitet (Nm³/h) 600

Veličina cilindara (mm) 125/95

 

Motor (kW) 55,0

Izlazni pritisak (Bar) 30,0

 

Usisni pritisak (Bar) 10,3

Dodatne napomene

Ovaj pojačavač obezbeđuje da azot čisti zaptivke velikog centrifugalnog kompresora. Obe mašine su vlasništvo petrohemijske kompanije. Zbog ekstremnih radnih uslova sa visokim temperaturama i peščanim olujama, i potrebe da se smanji nivo buke, instalirano je i prenosivo akustično kućište. Celo kućište se hladi da održi stabilne uslove radnog ambijenta.

   
 

Model  3EHA-4-GT

 
 

 

Gasprocesni gas

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 3

 

Brzina (RPM) 600

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (Nm³/h) 7.000

Veličina cilindara (mm) 2x370/300/210

 

Motor (kW) 815,0

Izlazni pritisak (Bar) 38,0

 

Usisni pritisak (Bar) 3,0

 

Dodatne napomene

Krajnji korisnik je proizvodio otpad procesnog gasa, ali je pronašao metod za proizvodnju đubriva iz toga.

 

 

POZOVITE NAS za katalog i konsultacije +381 11 2611258 +381 64 8617 800