OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

PRIRODNI GASOVI I KOGENERACIJA

Kompresori za transport i podizanje pritiska prirodnog gasa za snabdevanje gasnih turbina i motora.
ABC poseduje preko 200 kompresora prirodnog gasa u različitim kogeneracijskim postrojenjima širom sveta. Dugododišnje iskustvo, sa bliskim odnosom sa glavnim svetskim proizvođačima mašina, garantuje optimalnu konfiguraciju kompresora za promenljive uslove nabavke prirodnog gasa, kako bi se obezbedile pouzdane performanse motora i gasnih turbina.

   

 

U PONUDI

 

1EHP-2-GT/175
 
 

GASOVI

Prirodni gasovi od industrijskih.

KONFIGURACIJA

- Za niske kompresorske stope, jedna ili dve kompresorske faze, sa jednim ili više kompresora u paraleli

- Za veće kompresorske stope, dva kompresora u seriji

   

SEKTORI INDUSTRIJE

- Papirna, bolnice, energetika, pneumatika, petrohemija, prehrambena, staklena, farmaceutska, aeronautika.

OSTALO

- V kaiš ili direktno spajanje
- paneli niske ili srednje voltaže
- rashladni tornjevi ili  hladnjak vazduha
- garantovana potrošnja i tokovi

- oprema u ATEX/NEMA klasifikaciji
   

KARAKTERISTIKE

- Do 70 bara

- Do 1.100 kW

KONTROLA PRITISKA

Prilagođena kombinacija cevi, bajpas ventila, ventila pod stalnim pritiskom, osigurava stabilnost ulaznog pritiska na turbini.
   

 
 

PRIMER IZ PRAKSE

 

Model 1EHP-4-GT/210

   

 

Gas prirodni gas

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni  1

 

Brzina (RPM)370

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (m³/h) 13.700

Veličina cilindara (mm)4x210

 

Motor (kW) 400,9

Izlazni pritisak (Bar) 30,3

 

Usisni pritisak (Bar)15,5,0

Dodatne napomene

Kogeneracija u hemijskom postrojenju. Ova dva kompresora (od kojih jedan na čekanju) napajaju turbinu od 40MW u postrojenju za kogeneraciju.

   
 

Model 2EHP-4-GT/210-145

   

 

GasPrirodni gas

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 2

 

Brzina (RPM)456

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (m³/h) 6.000

Veličina cilindara (mm)2x210/2x145

 

Motor (kW) 500,2

Izlazni pritisak (Bar) 51

 

Usisni pritisak (Bar) 11

 

Dodatne napomene

Kogeneracija u pneumatskom postrojenju. Ova tri kompresora snabdevaju gasnu turbinu od 50MW za kombinovani kogeneracijski ciklus. Jedan od njih je na stendbaju, tako da ukupan protok može dostići 12.000Nm³/h.

     

Model  1EHA-6-GT/105

   

 

Gasprirodan gas

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 1

 

Brzina (RPM)494

Broj cilindara 6

 

Kapacitet (Nm³/h) 3.800

Veličina cilindara (mm)105

 

Motor (kW) 209,6

Izlazni pritisak (kg/cm³)37

 

Usisni pritisak (kg/cm³)14

 

Dodatne napomene

Ovaj kompresor je izrađen za proizvođača ulja. Kompresor omogućava korisniku da poveća pritisak sa NG mreže do traženog pritiska turbine od 14MW. Kompresor i turbina su deo kogeneracijskog projekta.

     

Model  1EHP-6-GT

   

 

Gasprirodni gas

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 1

 

Brzina (RPM)461

Broj cilindara 6

 

Kapacitet (Nm³/h) 44.616

Veličina cilindara (mm)6x230

 

Motor (kW) 1.150

Izlazni pritisak (Bar) 32,15

 

Usisni pritisak (Bar)18,45

 

Dodatne napomene

Najveća instalacija ABC u smislu moći za 70 godina postojanja. Kompresori su instalirani u kombinovanoj elektrani u Meksiku. Ceo projekat uključuje instalaciju ovakva četiri reciprocitetna kompresora, od kojih tri rade 24/7, dok jedan služi kao rezerva.

 

 

POZOVITE NAS za katalog i konsultacije +381 64 8617 800