OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

INDUSTRIJSKI GASOVI

Kompresori za širok spektar industrijskih gasova:
azot, argon, vodonik, helijum, ugljen dioksid, itd.

ABC, preko 30 godina,proizvodi kompresore za razdvajanje,
transport i skladištenje industrijskih gasova.

 

   

 

U PONUDI

 

3EHP-4-G

 

GASOVI

- Svi industrijski gasovi osim kiseonika i acetilena.

 KONFIGURACIJA

- Bezuljni kompresori

   

PROCESI

- Separacija vazduha: kriogeni, izdvajanja gasova- pressure swing adsorption (PSA ili WPSA) i membranska separa.cija

- Reformacije ugljovodonika

- Transport i skladištenje industrijskih gasova

OSTALO

- V kaiš ili direktno spajanje

- paneli niske ili srednje voltaže

- rashladni tornjevi ili  hladnjak vazduha

- oprema u ATEX/NEMA klasifikaciji

- oprema u skladu sa Evropskom Direktivom 2006-95/NEC

 

 

KARAKTERISTIKE

- Do 150 bara

- Do 600 kW
 
   

 

PRIMER IZ PRAKSE

 

Model 6EHA-6-TER-LT

 
   

 

Gasvazduh

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 6

 

Brzina (RPM) 750

Broj cilindara 6

 

Kapacitet (Nm³/h) 750

Veličina cilindara (mm) 310/185/125/75/60/50

 

Motor (kW) 250

Izlazni pritisak (Bar) 150,0

 

Usisni pritisak (Bar) 1,0

 

Dodatne napomene

Šestostepena kompresija od 150 bara.Dizajniran je u saradnji sa važnom kompanijom za proizvodnju industrijskih gasova.

     

Model 2EHA-2-GT

 
   

 

Gasazot

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 2

 

Brzina (RPM) 474

Broj cilindara 2

 

Kapacitet (Nm³/h) 550

Veličina cilindara (mm) 140/105

 

Motor (kW) 55

Izlazni pritisak (Bar) 29,1

 

Usisni pritisak (Bar) 6,0

 

Dodatne napomene

Booster azotski kompresor je isporučen Petrohemiji u Kini pre 20 godina. Još uvek odlično radi bez kvarova i na  veliko zadovoljstvo korisnika.

     

Model  4EHP-4-L-GT

 
   

 

Gas vodonik

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 4

 

Brzina (RPM) 476

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (Nm³/h) 2.200

Veličina cilindara (mm) 580/370/210/130

 

Motor (kW) 442

Izlazni pritisak (Bar) 66,0

 

Usisni pritisak (Bar) 1,1

 

Dodatne napomene

Zahtevna instrumentacija i kratko vreme isporuke. Ovaj kompresor uzima gas vodonika iz reaktora za razdvajanje dehidracije caprolaktame i održava stabilan pritisak u procesu. Termostatski ventili, ventili poslednje generacije, prstenje i pakovanja, zaštita pakovanja azotom i zahtevna instrumentacija i kontrola su neki od karakteristika ovog kompresora. Kratko vreme isporuke (6 meseci) i komplikovana lokalna zakonodavstva su bili zahtevi koji su ispunjeni.
     

Model  1EHA-1-GT/75

 
   

 

Gasvodonik

 

Hod (mm) 150

 

Broj stepeni 1

 

Brzina (RPM) 369

 

Broj cilindara 1

 

Kapacitet (Nm³/h) 502

 

Veličina cilindara (mm) 75

 

Motor (kW) 11

 

Izlazni pritisak (Bar) 40,3

 

Usisni pritisak (Bar) 27,9

 

Dodatne napomene

ABC je isporučio dva booster kompresora vodonika bez podmazivanja.

     

Model  3EHP-4-G

 
   

 

Gassintetički gas

 

Hod (mm) 200

Broj stepeni 3

 

Brzina (RPM) 397

Broj cilindara 4

 

Kapacitet (m³/h) 2.000

Veličina cilindara (mm) 580/370/2x145

 

Motor (kW) 264,8

Izlazni pritisak (Bar) 18,7

 

Usisni pritisak (Bar) 1

 

Dodatne napomene

Konačna svrha procesa je da se dobije ugljen-monoksid iz sintetičkog gasa. Kompresor je instaliran u poverljivoj oblasti i koristi se za proizvodnju zaptivnih pakovanja očišćenih od azota.
     

Model  3EHA-6-TER-GT

 
   

 

Gas ugljen-dioksid

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 3

 

Brzina (RPM) 740

Broj cilindara 6

 

Kapacitet (Nm³/h) 1.078

Veličina cilindara (mm) 2x310/2x160/2x95

 

Motor (kW) 250

Izlazni pritisak (kg/cm³) 35,0

 

Usisni pritisak (Bar) 1,1

 

Dodatne napomene

Prečišćavanje zasićenog ugljen-dioksida. Ovo je vlažan ugljen-dioksid kompresor koji je napravljen za jednu od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju industrijskog gasa. Njegova specifičnost se ogleda u pumpanju 2.160kg/h vlažnog ugljen-dioksida koji pomaže da se postigne visoko prečišćavanje gasa. Sva dodatna oprema koja je u kontaktu sa gasom (separatori, hladnjaci i cevi) su napravljeni od nerđajućeg čelika. Glavni izazovi ovog projekta su visoka fleksibilnost da se proizvod prilagodi specifikacijama kupca i veoma kratak period isporuke (5 meseci).

 

POZOVITE NAS za katalog i konsultacije +381 64 8617 800