OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

OTPADNE VODE I BIOGAS

Vazdušni kompresori za tretman otpadnih voda, kao i biogasa različitog porekla
(poljoprivreda, šumarstvo...).

ABC proizvodi kompresore za različite grane industrije: od tretmana industrijskih voda od oksidacije, do obrade biogasa iz vode i otpada, do separacije ugljen-dioksida i sumpor-vodonika iz metana, itd.


 

   

 

U PONUDI

 

3EHA-2-BIS-G

 

 
 

 

GASOVI

- Vazduh za tretman otpadnih voda

- Biogas (transport i tretman)

PROCESI

- Tretman otpada, industrijske i stambene vode

- Transport i čišćenje biogasa 

   

KARAKTERISTIKE

- Do 110 bara (otpadne vode)

- oko 10 bara (tretman biogasa)

- podmazujući kompresori
za tretman zasićenog biogasa

OSTALO

- Kontrola kondenzata u zasićenim gasovima

- Kontrola zapaljivih gasova
(pomoću inertnog ubrizgavanja gasa (azot)

- rashladni tornjevi ili  hladnjak vazduha

- oprema u ATEX/NEMA klasifikaciji

- oprema u skladu sa Evropskom Direktivom
2006-95/NEC  non classified areas.
   

 

PRIMER IZ PRAKSE

   
   

Model 2EHA-2-LT/75-60

 
   

 

Gas vazduh

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 2

 

Brzina (RPM) 590

Broj cilindara 2

 

Kapacitet (Nm³/h) 1.323

Veličina cilindara (mm) 75/60

 

Motor (kW) 90

Discharge pressure (Bar) 115,1

 

Usisni pritisak (Bar) 45-47

 

Dodatne napomene

KOMPRESORI ZA FABRIKU ETILENA. Ova dva  kompresora predstavljaju booster visokog pritiska na kompleksnoj liniji snabdevanja vazduha u petrohemiji. Krajnja svrha je tretman zagađenih voda iz fabrike etilena. Standardi su API618.
   
   

Model 2EHA-2-BIS-G

 
   

 

Gas Digestion Gas

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 2

 

Brzina (RPM) 750

Broj cilindara 2

 

Kapacitet (Nm³/h) 553

Veličina cilindara (mm) 280/160

 

Motor (kW) 92,0

Izlazni pritisak (Bar) 11,0

 

Usisni pritisak (Bar) 1,0

 

Dodatne napomene

Kompresor je instaliran u postrojenju za sušenje čvrstog otpada, iskorišćavajući generisani biogas. Ovaj kompresor se nalazi u sigurnog zoni jer koristi velike količine H2S.

 

   
   

Model  5EHA-6-LT

 
   

 

GasVazduh

 

Hod (mm) 150

Broj stepeni 5

 

Brzina (RPM) 380

Broj cilindara 6

 

Kapacitet (Nm³/h) 182

Veličina cilindara (mm) 2x160/160/105/75/60

 

Motor (kW) 63,2

Izlazni pritisak (Bar) 94,7

 

Usisni pritisak (Bar) 1,0

 

Dodatne napomene

TRETMAN VODA U RAFINERIJI. Ovaj kompresor komprimuje vazduh pod visokim pritiskom za tretman otpadnih voda u rafineriji. Kompresor sadrži kompleksnu instrumentaciju koja je zahtevana od strane klijenta.

 

POZOVITE NAS za katalog i konsultacije + 381 2611258  +381 64 8617 800