ici logo dodatak (2)

ZAMENA I SANACIJA KLIPOVA I KLIPNIH MOTKI

Kada se redovnom servisom utvrdi da je klipna motka oštećena, pristupa se defeketaži u cilju utvrđivanja mogućnosti sanacije.

Tom prilikom, se vrši provera radijalnog bacanja, dimenzija i stepena oštećenja površine. Ukoliko je moguće, klipna motka se sanira postupkom metalizacije nanošenjem tvrde prevlake u zavisnosti od uslova rada zaptivnog pakovanja. Zatim sledi mašinska obrada brušenjem i poliranjem.

U zavisnosti od procene, reparacija klipova može uključiti mašinsku obradu žlebova, navarivanje. Ceo proces se završava ponovnim sklapanjem I instaliranjem klipnih prstenova, jahača .