OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

ZAMENA KOŠULJICE CILINDRA

REMONT, RAZBUŠIVANJE, BRUŠENJE
I HONOVANJE CILINDRA KOMPRESORA

 

NUDIMO VAM visoko kvalitetan servis svih aspekata popravke cilindara kompresora.

Cilindrima se, prema potrebi, vrši: zamena košuljica cilindra ako je imaju, prevlačenjem različitim slojevima sa temeljnom kontrolom i testiranjima pre vraćanja kupcu.

Za obradu unutrašnjosti cilindara postoje tri načina i to:

  • bušenje pomoću specijalne mašine za bušenje cilindara;
  • brušenje pomoću tocila na brusilici (mašina za unutrašnje brušenje);
  • honovanje pomoću naročitog uređaja sa brusevima koji imaju obrtno i uzdužno kretanje.

 

Koji će se od ovih načina upotrebiti zavisi od stanja cilindra.

Honovanje cilindra je poboljšava unutrašnje površine cilindra u procesu reparacije kompresora, posebno u situaciji kada je potrebna ugradnja novog klipa ili klipnih prstenova. Honovanje nije komplikovan proces ali može brzo oštetiti cilindar kompresora ako se ne obavi na korektan način.

U primeru je urađena sanacija prsline cilindra kompresora za CO2 proizvođača Clark i zamena hilzne (košuljice). Prečnik hilzne je 680mm.