ici logo dodatak (2)

ZAMENA KOŠULJICE CILINDRA

REMONT, RAZBUŠIVANJE, BRUŠENJE
I HONOVANJE CILINDRA KOMPRESORA

 

NUDIMO VAM visoko kvalitetan servis svih aspekata popravke cilindara kompresora.

Cilindrima se, prema potrebi, vrši: zamena košuljica cilindra ako je imaju, prevlačenjem različitim slojevima sa temeljnom kontrolom i testiranjima pre vraćanja kupcu.

Za obradu unutrašnjosti cilindara postoje tri načina i to:

  • bušenje pomoću specijalne mašine za bušenje cilindara;
  • brušenje pomoću tocila na brusilici (mašina za unutrašnje brušenje);
  • honovanje pomoću naročitog uređaja sa brusevima koji imaju obrtno i uzdužno kretanje.

 

Koji će se od ovih načina upotrebiti zavisi od stanja cilindra.

Honovanje cilindra je poboljšava unutrašnje površine cilindra u procesu reparacije kompresora, posebno u situaciji kada je potrebna ugradnja novog klipa ili klipnih prstenova. Honovanje nije komplikovan proces ali može brzo oštetiti cilindar kompresora ako se ne obavi na korektan način.

U primeru je urađena sanacija prsline cilindra kompresora za CO2 proizvođača Clark i zamena hilzne (košuljice). Prečnik hilzne je 680mm.