ici logo dodatak (2)

SANACIJA KUĆIŠTA PAKOVANJA

 

Kućišta pakovanja se, takođe, temeljno ispituju i analiziraju pre nego što se izvrši sanacija. Ovaj proces uključuje:

  • Čišćenje
  • Peskarenje
  • Mašinsku obradu i lepovanje
  • Sastavljanje, proveru kvaliteta i zaštitno pakovanje