OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

SANACIJA NAPRSLIH KUĆIŠTA I CILINDARA

 

ICI mobilni servis uspešno vrši sanacije naprslih kušišta i cilindara korišćenjem METALOCK postupka.

Vađenjem kućišta bloka iz kompresora, omogućeno je da ono može biti očišćeno, produvano, očišćeno od ulja i ispitano da li ima naprslina ili drugih oštećenja. Zaptivne površine se takođe čiste i ispituju. Svi vijci se uklanjaju i proveravaju kako bi se utvrdilo da li je potrebna njihova zamena. Nove košuljice cilindra se umeću pod presu, razbušuju ili se metalni blokovi razbušuju i honuju.