ici logo dodatak (2)

SERVIS VENTILA KOMPRESORA

 

Smanjite operativne troškove svih vaših reciprocitetnih kompresora!


Dvadesetogodišnjim iskustvom u servisiranju ventila garantujemo da će trajanje servisiranog ventila biti jednako novom ventilu u sličnim uslovima rada.

NUDIMO VAM SERVIS VENTILA UZ BROJNE PREDNOSTI

 • Kvalitetan servis ventila - obezbeđuje efikasan i pouzdan rad, ISO 9001 certifikovan.
 • Obučeno osoblje - na servisu radi iskusno osoblje certifkovano kod proizvođača.
 • Inženjering - na osnovu zatečenog stanja dajemo preporuke za poboljšanje rada .
 • Čišćenje i defektaža -specijalne procedure za čišćenje i proveru odmašćenosti posebno za kiseoničke aplikacije.
 • Mašinska obrada sedišta ventila - obrada u okviru proizvođačkih tolerancija.
 • Repariramo i vraćamo u radno stanje vaše ventile po originalnoj specifikaciji.
 • Ovim putem se ostvaruje ušteda do 60% u odnosu na cenu novog ventila.
 • Sistemom kvaliteta i kontrolom, za servisirane ventile garantujemo kao za nove.
 • Ventilske ploče i opruge su od originalnih proizvođača i nikad se ne koriste ponovo jer svaki element ima svoj period trajanja.

Kvalitet procesa korak po korak

 • Ventili se odmaste i rastave u delove radi detaljnog pregleda.
 • Peskiraju se da bi se otklonila sva prljavština.
 • Preostali delovi se detaljno ispituju i odobravaju za dalji servis.
 • Svi unutrašnji delovi koji se koriste se detaljno čiste i poliraju.
 • Oštećena sedišta i vođice se mašinski obrađuju u okviru originalnih proizvodnih tolerancija radi održavanja njihovih predviđenih karakteristika.
 • Pohabani delovi se zamenjuju novim originalnim delovima.
 • Sva sedišta se lepuju prema standardu da bi se dobila perfektna završna obrada i ravnost.
 • Kompletan ventil se sastavlja i završno kontroliše i testira na ispitnom stolu pre finalne isporuke.
 • Zaštita od korozije i pakovanje.

   

Izgled neservisiranih
i servisiranih ventila

Servis ventila za uljne i bezuljne
reciprocitetne kompresore