ici logo dodatak (2)

IZRADA MAŠINSKIH REZERVNIH DELOVA ZA OPREMU

 

   
  • Izrađujemo rezervne delove za sve vrste industrija.
  • Izrada se vrši na osnovu tehničke dokumentacije ili po uzorku.
  • Posedujemotridesetogodišnje iskustvo.
  • Vrhunska tehnologija i kontrola kvaliteta svih faza izrade delova.
 

PREDNOSTI IZRADE REZERVNIH DELOVA

  • Niska cena u odnosu na originalni deo.
  • Izrada delova kada je reparatura polomljenog / pohabanog dela neisplativa.
  • Izrada delova kada je nemoguće kvalitetno reparaturati polomljeni / pohabani deo.
  • Izrada delova koji se više ne proizvode.