ici logo dodatak (2)

ZAPTIVNI MATERIJALI

VELIKI IZBOR OPREME ZA REŠAVANJE PROBLEMA ZAPTIVANJA

 

 

ICI d.o.o. je ovlašćeni prodavac SEALTEK i GAMBIT materijala za zaptivanje.

 
     

Kompanija SEALTEK je osnovana 1989. godine. Proizvodi visoko kvalitetne i pouzdane proizvode.

Vizija SEALTEK-a je da kupcima ponudi najbolje proizvode, usluge i cene.

Jedan su od svetskih lidera u proizvodnji zaptivača.

 

Kompanija GAMBIT Lubawka je osnovana
1962. godine i vodeći je poljski proizvođač
materijala za zaptivanje.

Kvalitet proizvoda je osiguran saradnjom sa
svetskim proizvođačima sirovina koje 
se koriste u proizvodnji (DuPontTMKEVLAR®,LAPINUS FIBRES, W.L.GORE&Associates GmbH,
Lenzing, Saint-Gobain Vertex) i efikasnim radom sistema upravljanja.

OTKRIJTE ŠIROKU PALETU MATERIJALA ZA ZAPTIVANJE

 

PLETENICE

 

Nalaze primenu kod opšteg servisiranja rotacionih pumpi i zaptivanja ventila sa velikim brojem obrtaja.

Koristese za zaptivanje ventila, pumpi, kompenzatora, mešalica, u fabrikama papira, elektranama, rafinerijama.

Primenjive su skoro na svim radnim medijumima kao što su: vrela voda, vodena para, kiseline, baze, organski rastvori, hidrokarbonati, tečnosti na niskim radnim temperaturama i dr.

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32

 

MEHANIČKI ZAPTIVAČI

 

Funkcija mehaničkog zaptivača je da speči gubitak medija iz rotacione opreme.

Mehanički zaptivač ostvaruje zaptivanje kontaktomizmeđu zaptivnih površina od kojih se jedna rotira zajedno sa osovinom pumpe (rotacioni deo), a druga (stacionar) je postavljena u nepokretnom delu kućišta pumpe.

U radnim uslovima zaptivno lice rotacionog dela dodiruje i klizi po zaptivnom licu stacionarnog dela.

Stalni kontakt zaptivnih lica ostvaruje se primenom mehaničke ili hidrauličke aksijalne sile.

 

PRIRUBNIČKE ZAPTIVKE

 

Prirubničke zaptivke se postavljaju između dve prirubnice, kako bi obezbedile veću površinu zaptivanja.  

Prave se u različitim veličinama.

Dele se prema unutrašnjem i spoljašnjem prečniku, kao i prema vrsti materijala od koga su izrađene.

 

KOMPENZATORI

  

Kompenzatori su višeslojno fleksibilni kompenzacijski elementi otporni na povišene temperature i agresivne medije.

Koriste se za povezivanje vazdušnih i transportnih kanala cevovoda i filtracijskih kanala.

Primenjuju se u industriji cementa, termoelektranama, toplanama, topionicama, železarama,  u brodogradnji i hemijskoj industriji.
 

GUMENE ZAPTIVKE

 

Gumene zaptivke imaju najširu primenu u svetu zaptivanja.

Mogu naći mesto u svim aplikacijama ali najbolje rezultate postižu u aplikacijama hidrauličkog zaptivanja kao što su O-prstenovi, semerinzi, brisači, manžetne itd.