OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIE NOTICE)

Naša internet stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici, kao i normalno korišćenje usluga dostupnih na internet stranici. Većina Kolačića se može ukloniti, deaktivirati putem podešavanja na Vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Detaljne informacije o korišćenju Kolačića možete saznati ovde: http://www.ici.co.rs/index.php/ici-d-o-o-kontakt. Molimo Vas da se detaljno upoznate sa načinom na koji koristimo Kolačiće, a da potom odgovorite čekiranjem odgovarajućeg polja.

*Napomena: Deaktiviranje pojedinih Kolačića može da uspori i/ili onemogući učitavanje internet stranice. 

ici logo dodatak (2)

MEHANIČKI ZAPTIVAČI


ICI d.o.o. je ovlašćeni prodavac SEALTEK materijala za zaptivanje.

 

Funkcija mehaničkog zaptivača je da speči gubitak medija iz rotacione opreme. Mehanički zaptivač ostvaruje zaptivanje kontaktomizmeđu zaptivnih površina od kojih se jedna rotira zajedno sa osovinom pumpe (rotacioni deo), a druga (stacionar) je postavljena u nepokretnom delu kućišta pumpe.
U radnim uslovima zaptivno lice rotacionog dela dodiruje i klizi po zaptivnom licu stacionarnog dela.
Stalni kontakt zaptivnih lica ostvaruje se primenom mehaničke ili hidrauličke aksijalne sile.
U ponudi imamo opšte, kertridž i split mehaničke zaptivače.


OPŠTI MEHANIČKI ZAPTIVAČI

 

Zaptivači sa konusnom oprugom

 

* SEALTEK Style 530

 

Veoma popularan mehanički zaptivač, niske prodajne cene, za široku upotrebu. Pogodan za većinu aplikacija srednjeg nivoa, veoma fleksibilan, prihvata različite elastomere (O-prstenove), za zaptivanje širokog spektra tečnosti, kao što su:voda, pivo, mleko...

 

 

     
     
 

Zaptivači sa cilindričnom oprugom

 

* SEALTEK Style 520-521

 

 

 

     
     
 

Zaptivači sa talasastom oprugom

 

* SEALTEK Style 551

 

 

 

     
     
 

Zaptivači sa više opruga

 

* SEALTEK Style 558-559

 

 

 

 

 

     
     
 
Spoljni zaptivač sa više opruga

* SEALTEK Style 400

 

 

 

     
     
 
Zaptivači sa gumenim mehom

* SEALTEK Style 523-524

 

 

 

 

     
     
 
Zaptivači sa gumenim mehom u metalnom kućištu

* SEALTEK Style 522

 

 

 

     
     
 

Zaptivači sa metalnim mehom

 

* SEALTEK Style 580-581

  

 

 

     
     
 

Zaptivači sa metalnim mehom bez elastomera

 

* SEALTEK Style 590-591

  

 

     
     

KERTRIDŽ ZAPTIVAČI

     
 
Kertridž zaptivač sa jednom oprugom

 

 

     
 
Kertridž zaptivač sa više opruga

 

 

 

     
 
Kertridž zaptivač sa više lisnatih opruga

 

 

 

     
 
Kertridž dvostruki zaptivač leđa o leđa

 

 

 

     
 
Kertridž dvostruki zaptivač lice o lice

 

 

 

     
 
Kertridž dvostruki zaptivač lice o leđa

 

 

 

     

SPLIT ZAPTIVAČI

     
 
Split zaptivač sa više opruga

 

 

 

     
 
Split zaptivač sa više lisnatih opruga