ici logo dodatak (2)

KOMPEZATORI

 

Kompenzatori su višeslojno fleksibilni kompenzacijski elementi otporni na povišene temperature i agresivne medije.
Koriste se za povezivanje vazdušnih i transportnih kanala cevovoda i filtracijskih kanala.
Primenjuju se u industriji cementa, termoelektranama, toplanama, topionicama, železarama,  u brodogradnji i  hemijskoj industriji.

 

Tekstilni kompenzatori

 

  

 

     
     
 

Metalni kompenzatori

 

 

 

 

     

 

ZAPTIVANJE